-->
กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ราชันเทพเจ้า

King of gods ราชันเทพเจ้า 1-1585 จบ รวมไฟล์แล้วไม่มีลายน้ำ

เขานั้นดื้อดึงและไม่ยินยอมที่จะเป็นเพียงคนธรรมดา ทว่าเส้นทางของเขากลับถูกกำหนดให้เป็นเช่นนั้น ถือกำเนิดขึ้นในตระกูลสาขาเล็กจ้อย ทว่าวันหนึ่ง ดวงตาซ้ายของเขาก็ได้หลอมรวมเข้ากับดวงตาของเทพบรรพกาล นับแต…
Come on, Subscribe Our New PDF Now