Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พยัคฆ์น้อยหมัดมังกร PDFเค็น ริวโอ หนุ่มน้อยผู้มีฉายา พยัคฆ์น้อยหมัดมังกร ศิษย์เสี่ยวลิ้มยี่ แต่เป็นวิชามวยหมัดมังกรพอต้วมๆ พอได้ฝึกวิชาจากคัมภีร์พญามังกร ทำให้แข็งแกร่งขึ้น เมื่อมีศิษย์ทรยศของพรรคเสี่้ยวลิ้มยี่ไปตั้งพรรคปีศาจเสี้ยวลิ้มยี่ขึ้น เพื่ิอเข่นฆ่าเสี้ยวลิ้มยี่ฝ่ายธรรมะ  พยัคฆ์น้อยหมัดมังกรอย่างเขาจะอยู่เฉยได้อย่างไร!?

Post a Comment for "พยัคฆ์น้อยหมัดมังกร PDF"