-->

ปรสิตเดรัจฉาน เล่ม 1-10 (ต้นจนจบ) (PDF)


Kiseiju : Parasyte ว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มปรสิตจากต่างดาวที่เข้ามายังโลกและต้องเข้ายึดครองร่างกายของสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยการ“กิน” และยึดส่วนหัวของสิ่งมีชีวิตนั้นเพื่อการดำรงชีวิตของตัวเองต่อไป


Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now