Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

3 ซ่าท้าลุย PDF

3 ซ่าท้าลุย PDF


3 ซ่าท้าลุย  เรื่องราวที่กล่าวถึงการผจญภัยของกลุ่มทหารรับจ้าง นำทีมโดย บาบาเรี่ยนโมกะ, จอมโจรบลูแมน และจอมเวทย์คิริแมน โมกะ และแก๊งของเธออยู่ในกิลด์ดาร์คเมอเซนนารี่ โมกะ เป็นบาบาเรี่ยนที่มีความแข็งแกร่ง แต่ไม่ค่อยจะมีความคิด ถึงแม้ว่าเธอจะนุ่งน้อยห่มน้อย แต่ว่าเธอนั้นไร้เดียงสาเอามากๆ เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเจ้าแห่งแสงสว่างพยายามที่จะจ้างทหารรับจ้างบางส่วนและกิลด์ปฏิเสธที่จะช่วยให้เขาเพราะเขาไม่มีเงินกับเขา ดังนั้นกิลด์ จึงส่ง โมกะ, บลูแมน และ คิรินแมน ไปช่วย เรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดนี้ !!


Post a Comment for "3 ซ่าท้าลุย PDF"