-->

GP Joe จีโอโปลิศ โจ PDF

GP Joe PDF
GP Joe จีโอโปลิศ โจ โตเกียว กลายเป็นหนึ่งในหลายๆเมือง ของโลกที่พัฒนาจนเจริญถึงขีดสุด จากความเจิญก้าวหน้าเกินขอบเขตนี้เองทำให้เกิดสงครามรูปแบบใหม่ขึันมา กลายเป็นรังอาชญากรรมทุกรูปแบบ รัฐบาลจึงจัดตั้งตำรวจชุดที่ 2 ขึ้นมา โดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ GEO POLICE  มีหน้าที่ต่อต้านอาชญากรรมเหนือปกติ

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now