Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

C.M.B. พิพิธภัณฑ์พิศวง PDF

พิพิธภัณฑ์พิศวง PDFC.M.B. พิพิธภัณฑ์พิศวง เนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยของตัวเอก ซากากิ ชินระ เด็กผู้ชายที่มีความรอบรู้เกินวัย และเป็นผู้เก็บรักษาแหวนอันเป็นเครื่องหมายแห่งผู้ทรงภูมิปัญญาไว้กับตน เนื้อหาการผจญภัยเป็นเรื่องราวคละกันไปมีทั้งเรื่องของธรรมชาติวิทยา, โบราณคดี, ธรณีวิทยา, ประวัติศาสตร์, ศาสนาวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันไปในแต่ละตอน เนื่องจากแนวคิดหลักในการเดินเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
โครงเรื่องในแต่ละตอนนั้น เป็นการคลี่คลายปมปริศนาต่างๆ โดยบางเรื่องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งหมด บางเรื่องก็มีอ้างอิงจากเอกสารจริง, สถานที่จริง, หรือข้อมูลจริง ผสมกับจินตนาการแต่งเติมเข้าไป จึงทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนักPost a Comment for "C.M.B. พิพิธภัณฑ์พิศวง PDF"