-->

Shanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี PDF

ขุนศึกสะท้านปฐพี PDF
Shanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี  เป็นการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ช่วยปลายสมัยเฮอัน ย้อนไปประมาณ 800 ปีก่อน เรื่องของ มินาโมโตะ โยชิตสึเนะ ย้อนกลับไป ตระกูล ไทระ ได้ทำการฆ่าและกวาดล้างตระกูลมินาโมโตะ อย่างราบคาบเหลือเพียงลูกและหลานไม่กี่คน แต่ยังคงตามล่าอยู่


Related Posts

There is no other posts in this category.

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now