Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี PDF

ขุนศึกสะท้านปฐพี PDF
Shanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี  เป็นการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ช่วยปลายสมัยเฮอัน ย้อนไปประมาณ 800 ปีก่อน เรื่องของ มินาโมโตะ โยชิตสึเนะ ย้อนกลับไป ตระกูล ไทระ ได้ทำการฆ่าและกวาดล้างตระกูลมินาโมโตะ อย่างราบคาบเหลือเพียงลูกและหลานไม่กี่คน แต่ยังคงตามล่าอยู่


Post a Comment for " Shanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี PDF"