Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(Yaoi) ราชันคืนบัลลังก์


เขานามว่า “หลี่รั่ว” แต่น้อยนักที่คนจะเรียกเขาด้วยชื่อนี้ สหายในอดีต รู้จักเขาในนาม “ต้วนหลิ่ง” เด็กกำพร้าแห่งบ้านสกุลต้วน… หลังจากมารดาเสียชีวิตไป ชีวิตของต้วนหลิ่งดุจกระสอบทรายประจำตระกูล ทุกวันที่บ้านสกุลต้วน เขาต้องทนรับความลำบากต่างๆ นาน กระทั่งวันหนึ่ง กำพร้าน้อยต้วนหลิ่งพลันได้พบ “หลางจวิ้นสยา” บุรุษหนุ่มนักฆ่า หนึ่งในสี่สุดยอดมือสังหารแห่งแผ่นดิน! การพบพานกันครั้งนั้น…คือจุดเริ่มต้นชะตาชีวิตใหม่ของต้วนหลิ่ง หลางจวิ้นสยาชักนำให้เขาได้พบกับบุรุษผู้หนึ่ง บุรุษผู้ที่ต้วนหลิ่งไม่คาดคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้พบ และตั้งแต่นั้น ม่านฉากใหม่แห่งชีวิตของต้วนหลิ่ง ก็ได้เปิดฉากขึ้น!


เล่มที่ 1 อ่าน
เล่มที่ 2 อ่าน
เล่มที่ 3 อ่าน
เล่มที่ 4 อ่าน
เล่มที่ 5 อ่าน

<จบ>

Post a Comment for " (Yaoi) ราชันคืนบัลลังก์"