Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

The world online

ในปี 2170 พบความผันผวนในแกนโลก หลังจากนั้น 3 เดือนของการทดสอบ สังเกตการณ์ การคำนวณโดยนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก ภายใน 30 ปี แกนโลกจะระเบิด
โลกกำลังจะถูกทำลาย มนุษย์จะไร้ที่อยู่อาศัย และปาฏิหารย์ก็เกิดขึ้น ได้ค้นพบโลกแห่งชีวิตแห่งใหม่ในแกแลกซี่ รัฐบาลวางแผนอพยพระหว่างดาวเคราะห์ภายใน 3 เดือน
ดาวเคราะใหม่‘ความหวัง(Hope)’ แผนการอพยพถูกเก็บเป็นความลับ ‘โลกออนไลนน์’ เป็นส่วนสำคัญของแผน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวและเป็นความหวังใหม่
15 ปีต่อมา ในปี 2185 การทดสอบลับครั้งแรกของ ‘Earth Online’ เริ่มต้นขึ้น โดยผู้เข้าร่วมต้องลงชื่อในข้อตกลงรักษาความลับอย่างเข้มงวด มีการแข่งขันกันอย่างมากเพื่อแย่งที่ทดสอบเกมส์ในครั้งแรก
ในวันที่ 1 มกราคม 2190 เกมส์จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในปี 2195 โอหยางโชวถูกฆ่าตาย ภายในเกมส์ เมื่อเขาตื่นขึ้นมา เขาพบว่าเขาไม่ได้เกิดใหม่ที่โบสน์ แต่เขากลับมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2189 นั่นคือ 3 วัน ก่อนเกมส์จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
เขาตั้งสติ เขาเกิดใหม่หลังจากตายในอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้ เขาพบว่าเขาได้เปรียบคนอื่นๆ เขามีข้อมูลที่คนอื่นๆไม่มี เขาเริ่มวางแผนว่าเขาจะทำเช่นไรต่อไป เพื่อตัวเขาและครอบครัวของเขา เขาได้วางแผนเป็นเจ้าโลก


ตอนที่ 1-500 อ่าน
ตอนที่ 501-1000 อ่าน
ตอนที่ 1001-1200 อ่าน
ตอนที่ 1201-1317 อ่าน
ตอนที่ 1318-1326 อ่าน
ตอนที่ 1327-1339 อ่าน
ตอนที่ 1340-1351 อ่าน
ตอนที่ 1352-1356 อ่าน

<จบ>

Post a Comment for " The world online"