Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dimensional Sovereign มิติราชัน

 

วันหนึ่งผมได้รับพลังลึกลับของ ฮาวนมูน
ถ้าผมฆ่าสัตว์ประหลาดในความฝันแล้วระดับจะขึ้น ในชีวิตจริง
บ้านในความเป็นจริงจะกลายเป็นฐานในความฝัน
การวางกลยุทธในชีวิตจริง และมิติแห่งความฝัน จะเชื่อโยงถึงกัน !
ได้รับเงิน และความแข็งแกร่ง ………..ตอนนี้ผมกำลังจะครองโลก


ตอนที่ 1-179 อ่าน

<จบ>

Post a Comment for "Dimensional Sovereign มิติราชัน"