-->

Cult of the Sacred Runes อักขระสู่วิถีเซียน

บนภูผาศักดิ์สิทธิ์โบราณหมื่นปี สลักอักษรสี่ตัว “ หนทางสู่เซียน ”! หนุ่มน้อยผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฝันเห็นภูผาศักสิทธิ์ บรรลุวิถีทางแห่งอักขระเซียน สร้างวิชาเทพเซียนร้อยพันปีอาศัยท่าทางที่เปิดเผย สร้างสมดุลให้กับปฐพี สร้างชนเผ่ามนุษยชาติให้ยิ่งใหญ่. มวลมนุษย์ยังไม่สูญ หนทางดำรงนิรันดร์!


ตอนที่ 1-400 อ่าน
ตอนที่ 401-677 อ่าน

<จบ>

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now