Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ชะตาพ่ายนางร้ายข้ามภพ


 

นางร้ายอันดับหนึ่งเลือกจบชีวิตตนเองเพราะความรักอันล้มเหลว
เมื่อสวรรค์ประทานโอกาสให้เธอเข้ามาอยู่ในร่างของ ‘ไป๋อวี้’ นางร้ายในซีรีส์ที่เคยเล่น
สตรีที่ต้องตายในตอนจบของบทละครอันสุขสันต์
สตรีที่เปรียบดั่งหยกอันงดงาม สูงค่า แต่ไม่น่าทะนุถนอม!
พอที! โชคชะตาอันเลวร้ายเหล่านี้ นางจะไม่มีวันพ่ายให้แก่มันอีกเด็ดขาด
เขาคือบุรุษผู้ชิงชังสตรีที่เสแสร้ง ร้ายกาจ เต็มไปด้วยจริตมารยา
และนางก็คือสตรีที่เขาไม่ควรรักใคร่
แม้อยากจะหลีกให้ไกล แต่กลับยิ่งใกล้ชิด
เมื่อนางคือผู้ชี้ทางให้เขาออกมาจากความมืดมิด
ส่วนเขาคือผู้ปลดปล่อยนางจากชะตาของนางร้ายให้ค้นพบด้ายแดงที่พลัดพรากทุกชาติทุกภพไป


เล่มที่ 1 อ่าน
เล่มที่ 2 อ่าน
เล่มที่ 3 อ่าน

<จบ>

Post a Comment for "ชะตาพ่ายนางร้ายข้ามภพ "