Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ชายาสะท้านแผ่นดิน


เพราะเหตุอันใดก็มิอาจรู้ ถึงทำให้นางจับพลัดจับผลูมาเกิดในดินแดนต่างมิติ ณ แผ่นดินลืมธารา ผู้คนที่นี่ล้วนมีพลังยุทธ์ แต่ “จวินลั่วอวี่” ที่ถือกำเนิดในจวนกั๋วกงม่วงพราว ซึ่งอาศัยพลังยุทธ์สร้างความยิ่งใหญ่เกรียงไกรกลับไม่มีสิ่งนั้นอยู่ในกายเลยสักกระผีก! หนำซ้ำใบหน้างามสะคราญของนางกลับปรากฏปานแดงสร้างความอัปลักษณ์ขึ้นข้างหนึ่ง ให้ผู้อื่นเห็นว่านางเป็นตัวประหลาดและมักดูถูกเหยียดหยัน ไม่เว้นแม้แต่องค์ชายสามผู้ที่นางจะถูกจับให้หมั้นหมายด้วย แต่ตำแหน่งพระชายาอะไรพรรค์นั้นนางหาได้ต้องการสักนิด หากยังไม่เลิกบีบบังคับกันล่ะก็ นางจะแสดงให้เห็นเองว่าหญิงอัปลักษณ์ผู้นี้มิใช่ธรรมดา!


เล่มที่ 1 อ่าน

เล่มที่ 2 อ่าน

เล่มที่ 3 อ่าน

เล่มที่ 4 อ่าน

เล่มที่ 5 อ่าน

เล่มที่ 6 อ่าน

เล่มที่ 7 อ่าน

เล่มที่ 8 อ่าน

เล่มที่ 9 อ่าน

เล่มที่ 10 อ่าน

ภาคพิเศษ อ่าน

<จบ>

Post a Comment for " ชายาสะท้านแผ่นดิน"