Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Claymore อสูรสาวเคลย์มอร์ PDFเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรลับ "ไร้ชื่อ" ได้สร้างเหล่านักดาบสตรีครึ่งคนครึ่งปีศาจขึ้น พวกเธอมีดวงตาสีเงินซึ่งทำให้พวกเธอถูกเรียกว่า แม่มดตาสีเงินพกดาบยักษ์สะพายไว้ข้างหลังเป็นอาวุธ ซึ่งด้วยเอกลักษณ์นี้ทำให้พวกเธอถูกเรียกว่า "เคลย์มอร์"


Post a Comment for "Claymore อสูรสาวเคลย์มอร์ PDF"