ข้าเป็นมารแล้วอย่างไร ท่านก็เป็นประมุข... PDF

-- ads --
-- ads --
ข้าเป็นมารจิ้งจอกแล้วอย่างไร ท่านก็เป็นประมุขพรรคมารเช่นกัน ข้าฆ่าคนแล้วอย่างไร ท่านก็ฆ่าคนเช่นกัน ข้าเป็นสตรีไร้ยางอายแล้วอย่างไร ท่านก็หน้าทนไม่ต่างกัน ในเมื่อข้าก็เหมือนท่าน เหตุใดจึงเอาแต่ต่อว่าข้าเล่า?
Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now