Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ เล่ม3 PDFชาติที่แล้ว เพียงเพราะส่งเสริมอำนาจให้ผิดคน ผลที่ได้คือนางถูกทรยศหักหลัง ตระกูลของนางถูกใส่ร้ายจนต้องโทษประหารทั้งตระกูล และจบชีวิตลงด้วยความเคียดแค้น

ทว่านางกลับฟื้นขึ้นมาในร่างของ ซูหลี หญิงสาวผู้มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ ทั้งยังถูกมารดาเลี้ยงดูมาเยี่ยงเด็กผู้ชาย เมื่อสวรรค์หยิบยื่นหนทางแก้แค้นมาให้ในชาตินี้ นางยินยอมจะใช้ทุกเล่ห์เพทุบายล้างมลทินให้ตระกูล และสิ่งที่นางมอบให้คนทรยศผู้นั้นไป นางย่อมต้องทวงคืนกลับมาด้วยมือตนเอง!


แก้ไขแล้ว

เล่ม1

เล่ม2

______________________________

เล่ม3

P1

P2 จบเล่ม3
______________________________

เล่ม4


______________________________

เล่ม5


______________________________

เล่ม6Post a Comment for "เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ เล่ม3 PDF"