Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ร้ายเดียงสา PDF Yaoi‘Nobody is perfect’โลกใบนี้มีข้อบกพร่องมากมายหลอมรวมเป็นโลกสีน้ำเงินอันไร้ซึ่งความสมบูรณ์แบบแน่นอนว่ามนุษย์ตัวน้อยผู้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของโลกก็ย่อมขาดความเพอร์เฟ็กต์นั้นเช่นกันทุกคนต่างรู้อยู่แก่ใจว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงนั้นไม่มีแต่ใครหลายคนก็ยังพยายามตะเกียกตะกายขึ้นไปอยู่ในจุดที่เหนือกว่าผู้อื่นเช่นเดียวกับ ภวินท์ ที่ต้องการไขว่คว้า ‘ความสมบูรณ์แบบ’ มาเป็นของตัวเองต้องการให้ใครๆ ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะเป็นแบบภวินท์จนบางทีก็ลืมคิดไปว่าการกระหายในความเป็นบุคคลต้นแบบนั้นเองที่ทำให้เขากลายเป็น ‘ตัวก๊อปปี้’ ของใครอีกคนไปอย่างน่าเศร้าสุดท้ายจึงหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้ว...สิ่งที่ต้องการก็แค่การมีตัวตนในสายตาคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง


Post a Comment for "ร้ายเดียงสา PDF Yaoi"