Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Extraordinary Genius อัจฉริยะเหนือชั้น เล่ม1-6 PDF

เรื่องย่อ

นักลงทุนผู้ล้มเหลวจากปี พ.ศ. 2560 ดื่มจนเมามาย แล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นยช่วงที่ประเทศจีนพึ่งจะเปิดประเทศและเศรษฐกิจกำลังเติบโตรุ่งเรือง ทั้งยังเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย, ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ไอที และวิกฤตทางการเงินอื่น ๆ เขาต้องพึ่งพาความรู้จากโลกอนาคตเพื่อสร้างอาณาจักรของเขาขึ้นอย่างช้าๆ


เล่ม1

เล่ม2

เล่ม3

เล่ม4

เล่ม5

เล่ม6

Post a Comment for "Extraordinary Genius อัจฉริยะเหนือชั้น เล่ม1-6 PDF"