Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เกิดเป็นสตรีร้อยปี ให้ชายย่ำยีร้อยชาติ! PDF

นี่คือ…คำพิพากษาของเง็กเซียนฮ่องเต้ที่มีต่อข้า

เพราะข้า ได้ทำผิดกฎสวรรค์

พรากคนรักของผู้อื่นมาเป็นของตน

พรากชีวิตและอายุไขของพวกนางเพื่อที่จะได้นางมาเป็นบริวาร

เสพสุขกับเหล่านางฟ้าบริวารบนสวรรค์

ข้า…จึงต้องรับผิดในสิ่งที่ก่อ ยอมลงมาเกิดยังโลกมนุษย์

ข้า…เทพผมขาว ต้องลงมาเกิดเป็นสตรีร้อยปี ให้ชายย่ำยีร้อยชาติ

ข้ายอมรับบทลงโทษนี้

แต่ว่า…

“เจ้าเทพชั่วพวกนั้นทำกับข้าแบบนี้ได้ยังไง!

ทำไมไม่ยอมให้ข้าดื่มน้ำทิพย์ลืมความทรงจำซะก่อน!!!!!

พวกมันเตะโด่งข้าลงมาเกิดโดยไม่ทำตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นซะก่อน

แล้วข้าจะต้องโดนชายด้วยกันกระทำย่ำยีกับร่างสตรีของข้าร้อยชาติอย่างนั้นเหรอ?

ไม่นะ ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าเทพชั่ว ถ้าข้าได้กลับสวรรค์เมื่อไหร่ ข้าจะไปเตะก้นเจ้า!!!!!!”Post a Comment for "เกิดเป็นสตรีร้อยปี ให้ชายย่ำยีร้อยชาติ! PDF"