Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Crazy Leveling System 1-161


บ่มเพาะไม่ได้เพราะเส้นลมปราณพิการอย่างงั้นเหรอ? ไม่ใช่ปัญหา! เพราะมีระบบเพิ่มเลเวลแสนบ้าคลั่งอยู่ เจ้าแค่ทำภารกิจ สังหารสัตว์อสูร ดูดกลืนพลังวิญญาณของคนอื่น หลอมยา หรือสลักอาคม แค่นี้เจ้าก็ได้ค่าประสบการณ์แล้ว!

อะไรนะ! ค่าประสบการณ์ที่ได้มันต่ำไปอย่างงั้นเหรอ? อย่าได้กลัว เพราะข้ามีบัตรประสบการณ์ x2 หรือแม้กระทั่งบัตรประสบการณ์ x10 แค่นี้ค่าประสบการณ์ของเจ้าก็จะพุ่งทะยานราวกับพลุระเบิดแล้ว!

น่าขัน อัจฉริยะ นายน้อยตระกูลใหญ่ จักรพรรดิผู้ครองอาณาจักร หรือกระทั่งอัจฉริยะที่พันปีจะมีสักครั้งอย่างงั้นเหรอ? เมื่ออยู่ต่อหน้าระบบเพิ่มเลเวลแสนบ้าคลั่งนี้ พวกมันล้วนถูกทิ้งห่างไปไกล!“เฮ้ย นี่ข้าเลเวลอัพอีกแล้วเหรอ?” อี้เทียนหยุนที่ตื่นขึ้นมาและพบว่าเลเวลของเขาได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง……1-150 https://stfly.io/eG1u

151-160 https://smoner.com/kByg // http://exe.io/tbMuSs // https://iir.ai/DHx6i

161 https://shrinkme.io/3Tr8 // https://tii.ai/cyP7

Post a Comment for "Crazy Leveling System 1-161"