Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พลิกชะตานางพญาเจ้าเสน่ห์ เล่ม1 PDF


ทุกคนที่ทำร้ายข้า มันจะต้องตายอย่างทรมานราวกับถูกแผดเผาด้วยเปลวเพลิง!

ในเมื่อสวรรค์ให้โอกาสข้ามาเกิดใหม่อีกครั้ง ข้าขอสาบานว่าครั้งนี้ฟ้าดินจะต้องพลิกกลับ ความเกลียดชังจะต้องชำระด้วยเลือด!

เมื่อลืมตาขึ้นโม่เสวี่ยถงก็ย้อนกลับมายังช่วงอายุ 13 ปี ตอนนั้นมารดาของนางเพิ่งจะเสียเล่ม1


Post a Comment for "พลิกชะตานางพญาเจ้าเสน่ห์ เล่ม1 PDF"