Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ยอดสตรีฉางอิ๋ง เล่ม1 PDF"ตอนนั้นท่านปู่จัดการหมั้นข้ากับสามีฝ่ายบู๊เพราะชะตาต้องกันเพียงคราเดียว!

ข้าไม่ร้องไห้โฮออกมาก็ถือว่าไม่เลวแล้ว ยังจะให้มีความสุขทั้งสองฝ่าย?

ตั้งแต่เล็กจนถึงตอนนี้ วันเวลาแสนหวานชื่นในอนาคตที่ข้าคิดว่าจะมีได้

ก็คือตีจนกว่าเขาจะต้องเชื่อฟังข้าไปทั้งชีวิต และไม่ทำให้ข้าต้องโมโห!

มีความสุขทั้งสองฝ่าย...ข้าจะไปชอบสามีเยี่ยมยุทธ์อย่างนั้นได้อย่างไร!

ข้ายังไม่ชอบเขา แล้วการที่เขาจะชอบข้าหรือไม่ ยังจะสำคัญหรือ?

ที่สำคัญก็คือ เขาต้องเชื่อฟังข้า!"


เล่ม1


Post a Comment for "ยอดสตรีฉางอิ๋ง เล่ม1 PDF"