Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

บันทึกลับองครักษ์เสื้อแพร เล่ม1 PDFหยางหนิงเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังติดอาวุธที่เกิดในครอบครัวธรรมดา หลังจากปลดเกษียณเขาก็เลือกเข้าสู่เส้นทางสายธุรกิจ

คืนหนึ่งหลังจากที่หยางหนิงถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต เขาตายไปแล้วก็ได้ข้ามภพมายังเมืองฮุ่ยเจ๋อซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นฉู่

ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ เขามาเกิดใหม่ในร่างของยาจกคนหนึ่ง…


-----------------Post a Comment for "บันทึกลับองครักษ์เสื้อแพร เล่ม1 PDF"