Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

สำนักแพทย์อันดับหนึ่ง เล่ม1-6 PDFพอลืมตาตื่นขึ้นมา เขาก็พบว่าตนเองได้มาอยู่ในช่วงยุคบ้านเมืองไร้ความสงบสุข ม่อไป๋ แพทย์คนหนึ่ง ยังไม่ทันที่เขาจะได้ไปรักษาผู้ใด อันดับแรกเขาต้องพิจารณาก่อนว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอดหลังจากผ่านไปสามวัน จากนั้นเขายังต้องพิจารณาต่อว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้พบกับคนรักผู้เคยไหว้ฟ้าไหว้แผ่นดินด้วยกันที่ถูกจับตัวไป และท้ายที่สุด เพื่อที่จะมีชีวิตรอดในช่วงกลียุคเช่นนี้ เขาจึงตัดสินใจนำความรู้ที่ตนเชี่ยวชาญ เปิดสำนักแพทย์ขึ้นมาท่ามกลางไฟสงครามที่กำลังลุกโชน

เล่ม1

เล่ม2

เล่ม3

เล่ม4

เล่ม5

เล่ม6

Post a Comment for "สำนักแพทย์อันดับหนึ่ง เล่ม1-6 PDF"