Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ลิขิตหงสาเหนือปฐพี เล่ม1-2 PDFนาง...คือผู้ที่มีสายเลือดของหงส์ซึ่งได้รับเลือกให้ต้องแบกรับหนี้เลือดทั้งหมดของราชวงศ์เอาไว้ ใบหน้าเด็ดเดี่ยวถูกแต่งแต้มด้วยสีแดง สวมใส่อาภรณ์สีขาว มือสีขาวซีดนั้นต้องกอบกุมอำนาจเอาไว้

เขา...คือเทพสงครามผู้ไร้เทียมทาน ลงมือฆ่าได้โดยไร้ความปรานี แต่จิตใจที่ถูกแช่แข็งของเขากลับต้องถูกนางมารบกวน ความอบอุ่นและอ่อนโยนของเขามีไว้เพื่อนางเท่านั้นPost a Comment for "ลิขิตหงสาเหนือปฐพี เล่ม1-2 PDF"