Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

นักรบสะท้านฟ้า (มังงะ) ตอนที่1-10


นี่คือโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ ไม่มีเวทมนต์ที่สวยงามใดๆ มีเพียงการต่อสู้ตั้งแต่จุดสูงสุดและลึกลงไปจนสุดพสุธา!

บนดินแดนที่เต็มไปด้วยการต่อสู้นั้น ผู้แข็งแกร่งที่แท้จริง จะสื่อสารกันผ่านความสามารถเท่านั้น!

ทดสอบก่อน2ตอนถ้ามีคนสนใจจะลงต่อเรื่อยๆ

1

2

3-10

Post a Comment for "นักรบสะท้านฟ้า (มังงะ) ตอนที่1-10"