Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

หวานใจจอมราชัน PDF
ปมสงครามที่ต้องไข ปริศนาการย้อนเวลาที่ต้องค้น และหัวใจคนที่ต้องคว้า

จันทร์เจ้า เด็กสาวจากศตวรรษที่ 21 ไปทัวร์อาณาจักรไมยาที่อเมริกากลาง ระหว่างที่แอบหนีไปสำรวจวิหารเก่าแก่ บางอย่างได้ชักนำเธอให้ย้อนเวลาไปยังนครคานัล นครหนึ่งในดินแดนไมยา

ทัศนคติกับความรู้สมัยใหม่ที่เด็กสาวมีสวนทางกับความเชื่อของชาวคานัลโดยสิ้นเชิง ความเถรตรงโดดเด่นจนเข้าตาทั้ง เจ้าชายคาล โอรสเจ้านครคานัล และกษัตริย์เลเดน เจ้านครตาติกัล แต่นิสัยยอมหักไม่ยอมงอของจันทร์เจ้าก็ดึงดูดอันตรายมาให้เธอด้วยเช่นกัน หนำซ้ำเธอยังมีภารกิจสำคัญ คือการคลี่คลายชนวนสงครามระหว่างคานัลกับตาติกัล ที่ดูอย่างไรก็มีเบื้องลึกเบื้องหลัง

ยิ่งเธอเข้าใกล้ความจริงเท่าไร สวัสดิภาพในชีวิตก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น

ปมสงครามที่ต้องไข ปริศนาการย้อนเวลาที่ต้องค้น รวมถึงหัวใจคนที่ต้องคว้า และเมื่อถึงเวลา โลกที่เธอจากมากับดินแดนไมยาที่เธอหลงไป ที่ไหนคือที่ที่หัวใจของเธอปรารถนากันแน่Post a Comment for "หวานใจจอมราชัน PDF"