Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เล่ห์หงส์ สะท้านบัลลังก์ PDFหลังจากที่มอบหัวใจให้คนผู้หนึ่ง แต่เขาไม่เหลียวแล ทั้งยังสะบั้นรักอย่างไร้เยื่อใย!

ต่อแต่นี้ นางก็จะไม่รักเขาอีก ต่อให้ต้องพบกันอีกครั้งในสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป

ขอให้ท่านรู้ไว้ ว่าในยามนี้ ใจข้าไม่มีท่านอีกต่อไป!!

'ตัวท่าน'สำหรับข้าเป็นเพียงหมากในกระดานที่มีไว้เพื่อช่วงชิงบัลลังก์เท่านั้น!!Post a Comment for "เล่ห์หงส์ สะท้านบัลลังก์ PDF"