Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

สุดหัวใจ 一度君华 PDF
สุดหัวใจ... บอกเล่าถึงเรื่องราวความรักอันซาบซึ้งตรึงใจระหว่างฮ่องเต้และขุนศึกหญิงคู่บัลลังก์ผู้ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คนรักของนางก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด ไม่ว่าจะต้องสูญเสียหัวใจก็ตาม

“ชีวิตหนึ่ง เราอาจรักใครได้หลายคน แต่สุดหัวใจ...มีได้แค่คนเดียว”

---
'สุดหัวใจ' ผลงานเล่มเดียวจบของนักเขียน 'อีตู้จินหัว'
ผู้เขียน ‘เต้าหู้ไซซี’ ‘’หงส์สังหาร’ ‘แนบเนื้อเทวะ' และ 'ไม่อาจลืม'


Post a Comment for "สุดหัวใจ 一度君华 PDF"