Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ต้องมนต์บุบผา! PDFหลิวซือซือประสบอุบัติเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอได้กลายเป็นบุตรสาวของเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งแคว้นเหลียงในยุคโบราณ และใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเฉกเช่นสตรีในห้องหอทั่วไป โจวเจ๋อฮั่นท่านอ๋องนักรบได้รับการปูนบำเน็จให้แต่งงานกับบุตรสาวเสนาบดีฝ่ายซ้ายโดยที่เขาไม่ยินยอม แต่เพราะเหตุบังเอิญที่ทำให้เขาเกือบได้ลิ้มรสความหอมหวลของนางเข้า ทำให้เขาเฝ้าติดตามหานางและหลงในเสน่ห์ของนาง รูปร่างอรชร ใบหน้างามผ่อง ผิวพรรณดั่งหยก ดอกบัวตูมล้นมือ กลิ่นกายทั่วยั่วเย้าทำให้เขาตกอยู่ในวังวนแห่งรักและรสสวาทของนางเข้าแล้ว


1 comment for "ต้องมนต์บุบผา! PDF"