Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

หวางเย่...ละเว้นข้าเถอะ PDF Yaoi'โจวหลินซี' บุตรชายของโจวกั๋วกง มีแฝดผู้น้องเป็นสาวงามแห่งเจียงหนาน เขาเป็นตัวเกียจคร้านที่วันๆ เอาแต่ผลาญสมบัติของตระกูล ทั้งบิดาและคนในครอบครัวเขาต่างเอือมระอาบุตรชายเสเพลคนนี้
วันหนึ่งมีราชโองการด่วนจากฉางอันให้น้องสาวฝาแฝดแต่งเข้าตำหนักของ ‘กงไห่เซียว’ เจ้าของยศรุ่ยหวาง หวางเย่ผู้ถูกขนานนามว่าหล่อเหลาที่สุดของต้าเว่ย แต่น้องสาวของเขาต้องการเข้าวัดปลงผมบวช ตั้งจิตมั่นเป็นนางชี ทว่าราชโองการนั้นส่งมาแล้ว อย่างไรก็ต้องมีเจ้าสาวขึ้นเกี้ยวส่งเข้าตำหนักรุ่ยหวาง โจวหลินซีในฐานะแฝดพี่ซึ่งหน้าตาสะสวยไม่แพ้น้องสาว จึงถูกสกัดจุดแล้วจับสวมชุดแดงมงคลเฉกเช่นสตรี ขึ้นเกี้ยวเตรียมเข้าถวายตัวแทนแฝดผู้น้อง อีกทั้งยังมีเสียงร่ำลือว่ารุ่ยหวางผู้นี้ บุรุษหรือสตรีล้วนไม่เกี่ยง ขึ้นคร่อมได้ทั้งสิ้น
อนิจจา! กลีบเบญจมาศน้อยๆ ของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่ง!!!Post a Comment for "หวางเย่...ละเว้นข้าเถอะ PDF Yaoi"