Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ถ้ายังรัก... PDF Yaoiในคืนวันแต่งงาน เจ้าบ่าวของผมเดินออกจากห้องหอไป

เราไม่ได้มองหน้ากัน

แต่เขาทิ้งไว้เพียงหนึ่งถ้อยคำที่ทำให้ผมจำขึ้นใจ


"พอใจแล้วใช่มั้ย? แต่ฝืนนอนด้วยไม่ลงหรอกนะ ไม่อยากกินเศษเดนต่อจากใคร...สกปรก"และน้ำตาของผมที่ไหล มันมาจากความเสียใจ

ในคืนที่ควรมีความสุข ชีวิตคู่ของพวกเรา

กลับเริ่มต้นขึ้นด้วยหยดน้ำตา


Post a Comment for "ถ้ายังรัก... PDF Yaoi"