Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

REVERSED ปลายศร ธนูเพลิง เล่ม1-4 จบ PDF Yaoiกองทัพพลธนูคุ้มเวหาสูญเสียผู้นำคนสำคัญไปเมื่อปีกลาย และเพื่อสรรหาผู้นคนใหม่ อาณาจักรไอย์ชวลจึงจัดการกระลอง ฝีมือขึ้นและตกลงรับ เซนเรส เข้ามานั่งในตำแหน่ง
แต่แม้ผู้นำทัพคนใหม่จะมีความสามารถเจนจัดหาตัวจับยาก ทว่ามนุษย์สัมพันธ์ของเขากลับไม่ดีเท่าที่ควาซึ่งนั่นนับเป็นปัญหา สำหรับกองทัพที่กำลังจะก้าวสู่สงคราม
วิกเตอร์ องครักษ์่ฝ่ายขวาซึ่งเป็นคนสนิทของแม่ทัพใหญ่ จึงรับหน้าที่ดูแลเซนเรสเพื่อทำให้กองทัพกลับมากลมเกลียวเป็น หนึ่งเดียวกันดังเดิม แม้กำแพงในจิตใจของเซนเรสจะสูงยิ่งกว่า ขุนเขาใดในแผ่นดินนี้ก็ตาม

"ตอนนี้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเรา เรื่องของเจ้าก็เป็นเรื่องของข้า"


Post a Comment for "REVERSED ปลายศร ธนูเพลิง เล่ม1-4 จบ PDF Yaoi"