Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ด่านรักจอมมาร PDF“จอมมารมู่หรง” เทวะมารเฒ่า ผู้มีความแค้นใหญ่หลวงต่อมหาเทวะสงครามแดนสวรรค์ ทว่าโชคชะตากลับเล่นตลก ให้เขามีวิบากกรรมรักลึกล้ำต่อแม่หนูน้อยธิดาของศัตรูคู่แค้น งานนี้จะให้ขี่เมฆาสุ่มสี่สุ่มห้า เหาะเหินขึ้นไปสู่ขอแม่หนูน้อยยังพิภพสวรรค์ก็ไม่ได้ ดังนั้นปฏิบัติการล่อลวงหัวใจว่าที่ภรรยาเด็กจึงเกิดขึ้น!
หากนางเดินหนี เขาจะรุกเกี้ยวตามตื้อ
หากนางเมินเฉย เขาจะเอาตัวเองยั่วยวนนาง
หากผู้ใดบังอาจผูกด้ายแดงเนื้อคู่ ให้นางกับบุรุษอื่น
เขาจะตามไปกระชากด้ายเส้นนั้น ให้ขาดสะบั้นคามือ!
“ซิ่นซิ่น อีกเพียงไม่กี่เดือนเจ้าก็จะอายุครบสิบห้า ข้ารอไม่ไหวอีกแล้ว เข้าหอวันนี้เลยเถอะนะ”
“ข้ายังเด็กเกินไป ตอนนี้รับไม่ไหวหรอก”
“เชื่อข้า...เจ้าโตแล้ว เจ้าสามารถร่วมหอกับข้าได้แล้ว หากเจ็บนักก็กอดข้าเอาไว้ให้แน่น อนุญาตให้ขบกัดเนื้อหนังข้าเพื่อบรรเทา”
ท่านจอมมารกระซิบเว้าวอนแผ่ว ร่างอรชรอ้อนแอ้นของเด็กสาวมีทรวดทรงเร้าใจ เขารู้ดีว่านางเติบโตขึ้นเป็นแรกดรุณี สามารถรองรับความปรารถนาของเขาได้แล้ว ก็เขาบำรุงบำเรอนางอย่างดีถึงเพียงนี้ นางจะไม่เติบโตรวดเร็วได้อย่างไรกัน!Post a Comment for "ด่านรักจอมมาร PDF"