Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ชายาสลับรัก PDF

‘จูอวี่อิน’ พิการมาตั้งแต่เด็ก นางใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตว่าสักวันหนึ่งจะสามารถท่องไปทั่วหล้าได้ด้วยสองขาของตัวเอง แต่นางไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเป็นเช่นนี้...

จู่ๆ วิญญาณของนางกลับได้มาอยู่ในร่างของหญิงสาวผู้หนึ่ง หญิงสาวที่สองขาสามารถเดินได้ ทั้งยังมีตำแหน่งเป็นถึงพระชายาขององค์ชายสาม ‘เหวินเหรินเสวียนซวี่’!

การมาอยู่ในร่างผู้อื่นเป็นเรื่องน่าตื่นตระหนกยิ่ง แต่การที่ผู้นั้นมีสามีแล้วทำให้นางตื่นตระหนกยิ่งกว่า แม้ครั้งแรกที่ได้พบหน้าเขา ท่าทีกระด้าง เย็นชา และไร้เยื่อใยที่เขามีต่อนางจะทำให้นางสงบใจได้ ทว่าเหตุไฉนยิ่งนานวันเขากลับมีท่าทีสนใจและหาทางใกล้ชิดนางมากขึ้นเช่นนี้เล่า

เรื่องนี้ไม่เป็นการดีต่อใจแล้วจริงๆ...นางต้องรักษาระยะห่างกับเขาไว้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากร่างนี้ไปจะได้ไม่ต้องรู้สึกอาลัยอาวรณ์โดยไม่จำเป็น!Post a Comment for "ชายาสลับรัก PDF"