Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

แผนการพิชิต(ใจ)จอมมารฉบับผู้กล้ามาเฟีย PDF Yaoi

ในยุคที่ผู้กล้าเป็นแค่ตำนานและฮีโร่เป็นอาชีพ
ชายหนุ่มคนหนึ่งสังเกตเห็นภัยครั้งใหม่จึงวางแผนคิดทำลายมันด้วยข้ออ้างสุดปัญญาอ่อนอย่างการพิชิตใจของจอมมาร
และนั่นคือจุดเริ่มต้นตำนานบทใหม่ของผู้กล้ามาเฟีย..
Post a Comment for "แผนการพิชิต(ใจ)จอมมารฉบับผู้กล้ามาเฟีย PDF Yaoi"