Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

King of gods ราชันเทพเจ้า 1-1585 จบ รวมไฟล์แล้วไม่มีลายน้ำเขานั้นดื้อดึงและไม่ยินยอมที่จะเป็นเพียงคนธรรมดา


ทว่าเส้นทางของเขากลับถูกกำหนดให้เป็นเช่นนั้น ถือกำเนิดขึ้นในตระกูลสาขาเล็กจ้อย

ทว่าวันหนึ่ง ดวงตาซ้ายของเขาก็ได้หลอมรวมเข้ากับดวงตาของเทพบรรพกาล


นับแต่นั้น เขาก็ได้แปรเปลี่ยนจากมัจฉาเป็นมังกร

เขารุ่งโรจน์ราวดารา เหยียบย่างในเส้นทางของผู้ฝึกตนอันเป็นตำนาน


จากมดปลวกเล็กจ้อย ณ จุดต่ำสุดของโลก


เติบโตขึ้นทีละก้าวไปยังสำนักมากอำนาจ สำนักโบราณอันแข็งแกร่ง


เผชิญอัจฉริยะจำนวนนับไม่ถ้วน นี่คือยุคแห่งตำนาน!!!

ภาค 1 1-184   http://stfly.io/kog1


ภาค 2 185-221 http://stfly.io/kog2


ภาค 3 222-441  http://stfly.io/kog3


ภาค 4 442-560  http://stfly.io/kog4


ภาค 5 561-763  http://stfly.io/kog5


ภาค 6 764-1144 http://stfly.io/kog6full

ภาค 7 1145-1585 จบ https://stfly.io/nRmgbUom      http://exe.io/hpZ5RK      https://ckk.ai/2PIzWad

--------------------------------------------------------------------

1581 https://stfly.io/O1SYMU

1582 https://ckk.ai/v8EfO0bc

Post a Comment for "King of gods ราชันเทพเจ้า 1-1585 จบ รวมไฟล์แล้วไม่มีลายน้ำ"