Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

คุณอาผู้เดียวดายกับเจ้าชายเลือดผสม เล่ม1-2 จบ PDF Yaoiด้วยเหตุนี้...ติงเสียวเหว่ยจึงแต่งงานใหม่

แต่กับผู้หญิงดีๆ คนหนึ่งซึ่งเหมาะจะเป็นแม่ของ 'หลิงหลิง' และไม่คิดทอดทิ้งเส้นทางที่ตนเองเป็นผู้เลือกไว้ ครึ่งปีที่อยู่ร่วมกับผู้ชายคนนั้น เป็นช่วงเวลาที่หลิงหลิงเบิกบานใจที่สุดและยังเป็นคื นวันอันแสนเร้าใจของติงเสียวเหว่ยด้วยเช่นกัน แต่คนผู้นั้นกลับจากไปโดยไม่บอกลา ทิ้งเช็คเปล่าที่มีชื่อของชายคนนั้นเอาไว้

โจวจิ่นสิง โจวจิ่นสิง โจวจิ่นสิง...

ลายเซ็นสวยงาม แต่ชื่อกลับน่าชังยิ่งนัก แต่ขณะที่ติงเสียวเหว่ยหมดสิ้นความหวังไปแล้วนั้น เจ้าของร่างชวนมองก็ล่วงล้ำเข้ามาในชีวิตเขาอีกครั้ง อีกฝ่ายตีสนิทกับภรรยาเขา คอยเอาใจใส่ลูกสาวเขา ผู้ชายคนนี้ที่แท้ก็กลั่นแกล้งเขาจนเคยตัว หรือว่ามีใจให้เขาอย่างแท้จริงกันแน่
Post a Comment for " คุณอาผู้เดียวดายกับเจ้าชายเลือดผสม เล่ม1-2 จบ PDF Yaoi"