Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

บทเพลงรักเคหาสน์เมฆา 于晴 PDF‘ข้า... หลี่จินเจาขอสาบานว่าชาตินี้จะไม่มีใจให้ฟู่หลินชุนซ้ำสอง ต่อไปในวันข้างหน้า หากจับพลัดจับผลูได้ตกล่องปล่องชิ้นกับชายผู้นี้จริง ขอให้ฟ้าผ่าหัวจนร่างแยก...’

นางคือ ‘หลี่จินเจา’ เด็กกำพร้าที่เคหาสน์เมฆารับอุปการะเลี้ยงดู แม้จะได้ก้าวขึ้นมาเป็น ‘ลูกคิดทอง’ ที่รับผิดชอบดูแลการเงินและกิจการลับต่างๆ ของเคหาสน์ แต่บุคลิกของนางก็ช่างดูห่ามๆ เหมือนแม่ค้าในตลาดโดยแท้

ส่วนเขาคือ ‘ฟู่หลินชุน’ คุณชายอาลักษณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าเคหาสน์เมฆาผู้งามสง่า แม้นางจะพึงใจเขาเพียงไรก็ไม่อาจหวังสูง แต่นางยึดหลักการเมื่อชอบก็บอกว่าชอบ ครั้นเขาปฏิเสธ อยากให้นับถือเป็นพี่น้อง นางจึงลั่นวาจาเช่นนั้นเพื่อให้เขาสบายใจ...

แต่ทั้งๆ ที่ยึดมั่นในคำสาบานนี้ตลอดมา เหตุใดเมื่อนางกลายเป็นเป้าสังหารของกลุ่มนักฆ่านามอินทรีเลือด อยู่ๆ เขาถึงมาทำดีกับนางเช่นนี้เล่า จะให้หันกลับไปหรือไร นางไม่อยากถูกฟ้าผ่าตายเอานะ!

บทเพลงรักเคหาสน์เมฆา

Post a Comment for "บทเพลงรักเคหาสน์เมฆา 于晴 PDF"