Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พลิกปฐพี 1-60นาง มู่เกอ ตายเพราะถูกพวกเดียวกันหักหลัง วิญญาณกลับไม่ไปสู่ปรภพอย่างที่คิด กลับมาเข้าร่างของ มู่ชิงเกอ คนที่มีชื่อคล้ายตนในอีกมิติหนึ่งแทน ด้วยความจำเป็นทำให้ร่างนี้ต้องปลอมฐานะเป็นชาย อีกทั้งโลกใบใหม่ที่วัดพลังความแข็งแกร่งกันด้วยขั้นสีแห่งพลัง และร่างที่นางมาอาศัยอยู่นี้ก็ดันขึ้นชื่อว่าเป็น ‘คนไร้ค่า’ เสียด้วย เพราะไร้ซึ่งพรสวรรค์ไม่สามารถฝึกฝนขั้นพลังจึงทำให้ต้องถูกหลอกให้ไปตายอย่างน่าอนาถ แต่ไม่เป็นไร นาง มู่เกอ จะไม่มีทางยอมอยู่เป็นคนไร้ค่าเช่นนี้ต่อไปแน่ ถ้าต้องเป็นเช่นนั้นนางขอยอมตายเสียดีกว่า!

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60
Post a Comment for "พลิกปฐพี 1-60"