Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ดอกสาลี่เคียงบัลลังก์ เล่ม 1-2 จบ PDFแรกวสันต์มาเยือน... ดอกสาลี่บานสะพรั่งไปทั่วหุบเขา
บุรุษผู้หนึ่งนำดอกสาลี่ทัดผมให้นาง พร้อมสัญญาว่าจะพานางไปอยู่ด้วยกัน

‘ไป๋เสวี่ยฝู’ บุตรสาวอัครเสนาบดีที่เติบโตมาในอารามเมี่ยวเฟิง
นางตั้งใจกลับมาเยี่ยมพี่สาว แต่กลับถูกบิดาวางยาพิษ และบังคับให้นางต้องเข้าวังไปเป็นพระชายา
ทั้งใช้ชีวิตมารดามาข่มขู่ เพื่อให้นางวางยาพิษองค์จักรพรรดิให้สำเร็จ

เล่ม1

เล่ม2 จบ


Post a Comment for "ดอกสาลี่เคียงบัลลังก์ เล่ม 1-2 จบ PDF"