-->

เล่ห์บรรพกาล ภาค อักษรปริศนา PDF

baixar a music jerusalema
baixar a music jerusalema
"ท่านอาจจะกล่าวหาว่าข้าดื้อดึง แต่ข้าดื้อในสิ่งที่ข้าต้องการให้เราสองคนได้กลับมาอยู่ร่วมกันดังเดิม ข้าจะรอวันที่ท่านกลับ เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้จิตวิญญาณของข้ายังมีแรงหายใจใช้ชีวิตอยู่ได้ ณ วันนี้ ถ้าการวนเวียนกลับมามีจริง มิว่าจะอีกกี่ร้อยปีพันปี หรือภพชาติใดๆ ท่านจะต้องกลับมาหาข้า สัญญากับข้าสิ"

"คำสัญญา สลักสนอง เราสองมั่น
ให้มีวัน คืนครอง คล้องเสน่หา
ผูกรักแล้ว มิพรากร้าง จากนงพงา
จักหวนมา แนบชิดเจ้า เนาว์นิรันดร์
ใกล้ถึงวัน พี่และเจ้า จักเคล้าชิด
แม่ดวงจิต อย่าคลางแคลง แหนงไหวหวั่น
สัญญาพี่ จากวิญญาณ์ ใช่สามัญ
รอคืนวัน สมานสวาท มิคลาดเอย"

คำสัญญาของมนุษย์ที่มีสัจจะ ย่อมนำพาสิ่งอัศจรรย์ให้ปรากฏเหนือแหล่งหล้านี้
สักวัน...เขาจะต้องกลับมา

เล่ห์บรรพกาล ภาค อักษรปริศนาRelated Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now