Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เล่ห์บรรพกาล ภาค ภพพยากรณ์ PDF

รัก ไม่ว่าเนิ่นนานห่างกันกี่ภพกี่ชาติบรรพกาลก็ตาม
รัก ยังคงอยู่ตามสัญญา และจะนำพาดวงวิญญาณเรากลับมาพบกันเสมอ

“แม่ดวงแข ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้เจ้าเชื่อเถิดว่าพี่นั้นรักเจ้ามากยิ่งกว่าสิ่ง ใด ทุกสิ่งที่ทำลงไป ก็เพื่อรักษาความรักที่พี่มีต่อเจ้าไว้ตลอดกาล”

คำมั่นที่บอกไว้ มิใช่ครั้งแรกที่ให้แก่กัน แต่ได้สารภาพและผูกพันกันมาแสนนานนัก
ทว่าชีวิตมิใช่เรื่องที่จักยืนอยู่ได้เพียงปัจจุบัน
แม้วันนี้ได้ครองคู่ แต่วันหน้าและวันต่อไปเล่า จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอีก

"สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ มิใช่เพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคสมัยของเราดอกแม่
มันเคยเกิดขึ้นมาไม่รู้กี้ร้อยครั้งพันครั้งในพื้นภพ แห่งนี้
มันเวียนวนเต็มไปด้วยกิเลส ตัณหา ความไม่รู้จักพอของมนุษย์ แต่สิ่งหนึ่งที่พี่รู้
คือ....เจ้า คือคนที่พี่จะรักและติดตาม ให้เราได้อยู่ด้วยกันเช่นนี้ทุกชาติ ทุกภพ"

เล่ห์บรรพกาล ภาค ภพพยากรณ์

Post a Comment for "เล่ห์บรรพกาล ภาค ภพพยากรณ์ PDF"