Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

จริยวีรชน PDF"จริยวีรชน" เป็นผลงานของ "อุนสุยอัน" ผู้สร้างงานเขียนอันลือเลื่องมากมาย อาทิ นักสู้คะนองศึก ชุดสี่ยอดมือปราบ พยากรณ์ประกาศิต เป็นต้น... เรื่องราวเล่าถึง "กวนพิ้งจั่ว" บุรุษหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ ด้วยความหวังดีของบุพการีที่ต้องการให้บุตรหลานมีชีวิตที่ดี บิดาของกวนพิ้งจั่วจึงได้เก็บหอมรอมริบเงินทอง จนสามารถนำกวนพิ้งจั่วไปฝากตัวเป็นศิษย์ของสำนักแชเซี้ยได้... หากแต่วันเวลาที่ผ่านไป 10 ปีของกวนพิ้งจั่วในสำนักแชเซี้ย เขาพลันไม่มั่นใจว่า วิชาบู้ที่ฝึกปรือนั้นที่แท้ฝึกไปเพื่ออะไร? เป้าหมายของนักบู้อยู่ที่ไหน? ยุทธจักรที่แท้จริงนั้นคืออะไร?...

    นวนิยายเรื่องนี้เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมของเหล่าชาวยุทธ์ ที่ต้องหลั่งเลือดเลียคมดาบอยู่ตลอดเวลา เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและการนับหน้าถือตา... "จริยวีรชน" คมคาดด้วยข้อคิดปรัชญา กระชับสั้นแต่พอดี ทั้งยังสะท้อนความสามารถของอุนสุยอันได้ชัดเจน จัดเป็นยอดผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกท่านควรมีไว้ครอบครอง

จริยวีรชน

Post a Comment for "จริยวีรชน PDF"