Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พ่อค้าเซียนอักขระ 1-57 จบ ภาค1 PDF


เมื่อมวลมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สามารถพัฒนาอักขระไปสู่ความรุ่งโรจน์ ลั่ว จือหลง อัฉริยะในยุคนั้นสามารถผสานอักขระได้มากกว่าล้านตัว ทำให้เขาได้รับการฝึกฝนตลอดหลายสิบปี จนกระทั้งเขาสามารถนำฝ่ามือปิดสวรรค์ได้ แต่ก็เกิดความผิดพลาดเมื่อเขาผสานอักขระผิดจนทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้เขาต้องย้อนอดีตมายังยุคที่อักขระกำลังเริ่มต้น

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-57 จบภาค1

Post a Comment for " พ่อค้าเซียนอักขระ 1-57 จบ ภาค1 PDF"