Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

สามีสกุลดี สตรีมากวาสนา 寒露 เล่ม 1-3 จบ PDFผู้อื่นย้อนเวลามาเป็นองค์หญิง คุณหนูสกุลดี สตรีเก่งกาจอาจหาญ... ทว่า นางกลับย้อนเวลามาเป็นเพียงหญิงตั้งครรภ์ที่อ่อนแอ ทั้งยังถูกจับถ่วงน้ำ! แม้กระทั่งบิดาของเด็กคือผู้ใดนางยังไม่รู้ สวรรค์!นี่มิใช่จงใจกลั่นแกล้งนางหรือไร ยังดีที่มีคุณชายผู้หนึ่งเชื่อมั่นในตัวนาง ให้นางทำรถเข็นเด็กและรถหัดเดินขึ้นมาขาย ทั้งด้วยในชาติก่อนมีอาชีพเป็น ‘พี่เลี้ยงเด็ก’นางจึงอาศัยความรู้เกี่ยวกับเด็กหาเลี้ยงชีพ ขาดไก้เพิ่มไก้ ขาดเถี่ยบำรุงเถี่ย เพียงเท่านี้ก็มีรายได้เข้ามาแล้ว มิหนำซ้ำยังมีบุรุษทรงภูมิผู้หนึ่งช่วยส่งเสริมนางให้ทำสิ่งที่ไม่นึกฝันมาก่อน นั่นคือการเปิดโรงเลี้ยงเด็ก เขาช่างดีต่อนางนัก ทว่าอย่างไรผู้ที่นางนึกถึงก็ยังคือ...คุณชายผู้นั้น ไม่รู้ว่าเหตุใดนางจึงรู้สึกลึกๆ ว่าเสียงของเขาคุ้นหู ทุ้มสบายและน่าชิดใกล้ยิ่งนัก หรือว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับบุรุษในคืนนั้น บุรุษที่ทำให้นางตั้งครรภ์มงคลนี้!
Post a Comment for "สามีสกุลดี สตรีมากวาสนา 寒露 เล่ม 1-3 จบ PDF"