-->

เกมล่าฝ่าวิหารมรณะ เล่ม 1-2 จบ PDF

  ในป่าลึกประเทศเปรู…เกิดการแก่งแย่งเทวรูปสลักจากหินประหลาด อันเป็นตำนานขานเล่าชนเผ่าอินคาจากน้ำมือกลุ่มคนประเทศมหาอำนาจ และผู้ก่อการร้ายซึ่งจะนำหินพิเศษชนิดนี้ มาสร้างอาวุธทำลายล้างโลก ซึ่งร้ายกว่าอาวุธนิวเคลียร์… และบัดนี้ทุกกลุ่มกำลังตามหาเทวรูป อย่างไม่ยัน ประหัตประหารด้วยอาวุธทันสมัยทำลายล้างกันกลางป่าลึก ทั่งจากศัตรูและหมู่สัตว์ป่าซึงโหดร้ายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แทบทุกชีวิตดับสูญในวิหารนี้…เพียงเพื่อจะพบว่ามีประตูที่พึงปิดมิดชิด ตลอดกาลเพื่อเลี่ยงหายนะกับมวลมนุษย์

เล่ม1

เล่ม2 จบ

Related Posts

There is no other posts in this category.

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now