Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

จิวอิง 阄英 เล่ม1-2 จบ PDFจิวอิงเด็กสาวผู้ซึ่งไร้พรสวรรค์ ได้จบชีวิตลงท่ามกลางความแค้น
น้อยเนื้อต่ำใจในการถูกแบ่งแยก โดยที่ไม่มีใครเห็นค่า

จนกระทั่ง เพชรนักเขียนสาวที่ได้เสียชีวิตลงในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่อยู่กันคนละภพ

ดวงวิญญาณของจิวอิงได้ดับสูญ โดยที่ยังคงทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ เมื่อดวงวิญญาณใหม่มาแทนที่พรสวรรค์ต่างๆ จึงปรากฎออกมา "จิวอิงความคับแค้นนี้ พี่สาวจะขอจดจำมันไว้เอง"

Post a Comment for "จิวอิง 阄英 เล่ม1-2 จบ PDF"