Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เพชรเทพกานต์ PDF

หม่อมราชวงศ์รวิกานต์ เทพกานต์ โอรสในหม่อมเจ้าสุริยกานต์ คุณชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมด้วยฐานะ สติปัญญา ภูมิฐาน และสุขุมนุ่มลึก เป็นที่หมายปองของบรรดาสาวโสดทั้งหลาย ด้วยความเบื่อหน่ายที่ถูกจับคู่กับญาติห่างๆ คุณชายจึงหนีเตลิด กระทั่งมีเหตุให้ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กสาวคนหนึ่ง ที่กำลังจะหนีออกจากบ้าน จนคุณชายต้องตกกระไดพลอยโจนไปกับสาวน้อยนามว่า พัณณมาลา วารทร ซึ่งกำลังถูกบังคับให้แต่งงานเพราะคนละโมบหวังสมบัติที่ตกทอด เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะยอมไว้วางใจให้คุณชายเพชรเป็นเกราะป้องกัน และพาหล่อนไปให้ห่างจากที่นี่ พัณณมาลาก็พร้อมจะให้คุณชายพาเธอฝ่าฟันเรื่องราววุ่นวายต่างๆ ไป แม้คุณชายเพชรจะแอบคิดอยู่บ่อยๆ ว่า คบกับเด็กสร้างบ้านก็ตามที

เพชรเทพกานต์

Post a Comment for "เพชรเทพกานต์ PDF"