Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

หม่อมเจ้าสุริยกานต์ PDF

หม่อมเจ้าสุริยกานต์ เทพกานต์ท่านชายผู้หล่อเหลาปานเทพบุตร ใช้ชีวิตเลิศหรูในวงสังคมชั้นสูง ราชนิกุลหนุ่มผู้มีความภาคภูมิในชาติกำเนิดและฐานะอันมั่งคง จู่ๆ ก็มีดำริจะเสกสมรสกับ ประกายบุษยา วรุณพร สตรีที่หม่อมแม่แนะนำให้ ท่านชายลงทุนเสด็จไปดูตัวน้องนางบ้านป่าถึงที่ แต่เจ้าหล่อนกลับหนีหน้าอย่างไม่สมควรให้อภัย เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว มีหรือที่หม่อมเจ้าสุริยกานต์จะมิขัดข้องหมองพระทัย! ก็ให้มันรู้ไปสิว่าบุรุษเลือดสีน้ำเงินอย่างท่านจะทำให้แม่หน้าจืดจอมแก่นหลงรักไม่ได้ และเมื่อวันใดที่น้องนางบ้านป่าผู้นั้นรู้ตัวว่าได้ทำยโสกับท่านชายเอาไว้ เมื่อนั้นแหละจะผละห่างอย่างไม่ไยดี โทษฐานที่ทำให้เสียพักตร์อย่างไม่มีสตรีใดกล้าทำ!

หม่อมเจ้าสุริยกานต์

Post a Comment for "หม่อมเจ้าสุริยกานต์ PDF"